JUDr. Aneta Stieranková

V roce 2018 získala na University of Kent Diploma MERIT in Law. V roce 2019 absolvovala magisterský program na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže fakultě pak v roce 2020 složila státní rigorózní zkoušku a získala titul doktorky práv.

Již od svých školních let se specializuje převážně na problematiku medicínského práva. Ve třetím ročníku vyhrála soutěž o Cenu profesora Jaroslava Stránského, která byla na tuto oblast zaměřena. V průběhu studia dále absolvovala dálkové kurzy z oblasti bioetiky na Harvard University a Georgetown University.

Momentálně působí v kanceláři sídlící v centru Prahy, která se téměř výlučně specializuje na nejrůznější aspekty medicínského práva.

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, rigorózní studium
téma práce: Právní aspekty umělé inteligence, rozšířené reality a virtuální reality v medicíně (2020)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium
téma práce: Právní problematika zárodečných buněk ve vztahu k asistované reprodukci (2019)

Law School, University of Kent, Erasmus (2018)


KURZY/STÁŽE

Kurzy:
Introduction to Bioethics - Georgetown University (2016)

Bioethics - Harvard University (2016)

Stáž:
Kancelář Ombudsmana pro zdraví (2016)


SOUTĚŽE

Celostátní soutěž ve zdravotnickém právu o cenu profesora Jaroslava Stránského (2016) - 1. místo

Studentská vědecká odborná činnost - téma práce: Surogátní mateřství a právní vynutitelnost některých surogátních smluv (2017)


PŘEDNÁŠKY

Konference Mladých lékařů (2021)
-přednáška na téma: Diskriminace žen ve zdravotnictví

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (2019)
-přednáška na téma: zdravotnické prostředky - právní rámec

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (2019)
-přednáška na téma: nové nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)


ČLENSTVÍ

Spolek Mladí lékaři - čestné členství (od 2020)

Mensa České republiky (od 2015)


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Článek Jak kvůli chybějící právní úpravě surogátního mateřství poskytovatelé riskují (2021)

Článek Proč lékařky odcházejí? (2020)

Publikace Aktuální legislativa pro lékárníky, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, katedra lékárenství IPVZ (2020)


MÉDIA

Rozhovor pro časopis PRÍMALEX (2020)

Rozhovor pro DVTV (2020)

Rozhovor pro Respekt (2020)

Rozhovor pro Medical Tribune (2020)


PRÁVOPEDIE

Zakladatelka Právopedie pro lékaře, webové stránky, jejímž smyslem je pomoci lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům zorientovat se v základech zdravotnického práva.