JUDr. Aneta Stieranková

V roce 2018 získala na University of Kent Diploma MERIT in Law. V roce 2019 absolvovala magisterský program na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže fakultě pak v roce 2020 složila státní rigorózní zkoušku a získala titul doktorky práv.

Již od svých školních let se specializuje převážně na problematiku medicínského práva. Ve třetím ročníku vyhrála soutěž o Cenu profesora Jaroslava Stránského, která byla na tuto oblast zaměřena. V průběhu studia dále absolvovala dálkové kurzy z oblasti bioetiky na Harvard University a Georgetown University.

Momentálně působí v kanceláři sídlící v centru Prahy, která se téměř výlučně specializuje na nejrůznější aspekty medicínského práva.